Zespół Edukacyjny nr 6

Zaświadczenia z egzaminu ósmoklasisty do odbioru w sekretariacie szkoły od piątku 09.07.2021 r. w godz. 9 – 14.

Szkoła Podstawowa nr 26 z Oddziałami Integracyjnymi
im. Jana Brzechwy w Zielonej Górze

Dojedź do Nas

„Verba docent exempla tra hunt”
(słowa uczą, przykłady pociągają)
„Non scholae, sed vitea discimus”
(uczymy się nie dla szkoły, ale dla życia)
Początek strony