Zespół Edukacyjny nr 6

Informacja

Zespół Edukacyjny nr6 w Zielonej Górze we współpracy z Deutsch-Polnischer…

  Nabór 2022/2023

  Informacje

   
   • Informacje dla rodziców
   • Informacje dla rodziców
   • Świetlica
   • Lubuska Szkoła Europejska

    Lubuska Szkoła Europejska
  • Posiłki i Jadłospis
  • Dziennik elektroniczny
  • Kalendarz roku szkolnego

   Kalendarz roku szkolnego
  • Zajęcia dodatkowe w szkole

   Zajęcia dodatkowe
  • Duplikaty

   Duplikaty

  Aktualności

  Co Nas Wyróżnia

   
  • Jazda konna
  • Samorząd uczniowski
  • Klasy integracyjne
  • Patronat
  • Wymiana zagraniczna
  • "Byle do dzwonka"
  • Wyrównywanie szans

  Każdy człowiek ma w sobie wielkie możliwości, musi je tylko odkryć

  Kartezjusz

  Misja szkoły

  Najważniejsze dla nas jest odkrywanie możliwości każdego ucznia i właściwe przygotowanie go do funkcjonowania we współczesnym świecie.

  Odkrywa i rozwija możliwości każdego młodego człowieka oraz inspiruje uczniów do działań twórczych i własnego rozwoju.

  Przygotowuje do życia i prawidłowego funkcjonowania młodego człowieka w świecie i społeczeństwie.

  Kreuje postawy patriotyczne, wychowuje w duchu demokracji.

  Promuje model zdrowego stylu życia.

  Zapewnia bezpieczeństwo i przyjazne warunki do nauki, poprzez wprowadzanie zrozumiałych zasad, norm i reguł współżycia społecznego w szkole oraz ich konsekwentne przestrzeganie i egzekwowanie.

  Współpracuje z rodzicami w procesie rozwoju dziecka.

   

  Wizja szkoły

  Osiągamy ją poprzez:

  Kształtowanie i rozwijanie naturalnych predyspozycji, talentów i zdolności uczniów w ramach organizowanych zajęć edukacyjnych i pozalekcyjnych.

  Rozbudzanie patriotyzmu, kultywowanie tradycji i czynny udział w wydarzeniach regionu i kraju.

  Realizowanie Szkolnego Programu Profilaktyki, ogólnopolskich akcji profilaktycznych oraz wychowywanie do życia w trzeźwości, poszanowania zdrowia i sprawności fizycznej.

  Zachęcanie do wykorzystywania zdobytej wiedzy i umiejętności do dalszego rozwijania własnych postaw społecznych np. udział w akcjach charytatywnych.

  Stwarzanie przyjaznej, rodzinnej atmosfery w szkole.

  Angażowanie rodziców do wspólnego i efektywnego uczestnictwa w procesie budowania systemu wartości u swoich dzieci.

  Zatrudnianie kompetentnej kadry nauczycieli, podnoszących swoje kwalifikacje i pełniących funkcję wspierającą w wychowaniu, poprzez dawanie przykładu własną postawą - swoim zachowaniem.

  Szkoła Podstawowa nr 26 z Oddziałami Integracyjnymi
  im. Jana Brzechwy w Zielonej Górze

  Dojedź do Nas

  „Verba docent exempla tra hunt”
  (słowa uczą, przykłady pociągają)
  „Non scholae, sed vitea discimus”
  (uczymy się nie dla szkoły, ale dla życia)
  Go to top