Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Plan działań Zespołu Edukacyjnego nr 6 w Przylepie w ramach projektu

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Biblioteka Szkolna działająca przy Zespole Edukacyjnym nr 6 w Zielonej Górze informuje, że otrzymaliśmy dotację z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025.

Priorytet 3 „Zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego, bibliotek szkolnych i pedagogicznych”. Kierunek interwencji 3.2. „Zakup nowości wydawniczych oraz elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych i pedagogicznych”. Kwota dotacji to 12 tysięcy z Ministerstwa i 3 tysiące  udziału własnego naszego organu prowadzącego.

Działania ogólne:

 1. Stworzenie planu działań w klasach 0 – VIII w zakresie Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa
 2. Opracowanie i realizacja programów, konkursów i akcji wspierających rozwój czytelnictwa we współpracy z radą rodziców.
 3. Wycieczki promujące czytelnictwo. Biblioteka Publiczna i jej filie.
 4. Rekomendacje.

Ogólne działania promujące czytelnictwo wśród dzieci i młodzieży, i zmierzające do wzrostu czytelnictwa uczniów obejmują różnorodne formy działań w szkole, jak i poza naszą placówką w środowisku. Obejmują między innymi:

 • eksponowanie w bibliotece zakupionych nowości wydawniczych
 •  prezentowanie ich recenzji zredagowanych przez uczniów
 •  okolicznościowe wystawy (np. prac nagrodzonych w konkursach   bibliotecznych),
 •  ekspozycja gazetek ściennych
 •  promocja wydarzeń czytelniczych w szkole poprzez plakaty, informacje   zamieszczane na stronie internetowej szkoły
 •  przeprowadzenie imprez czytelniczych (np. pasowanie  na czytelnika, „Zaadoptuj misia”, „Drzewo Dobrej Książki”)
 •   spotkanie z autorem książek dla dzieci i młodzieży
 •  zorganizowanie „Przerwy na czytanie”
 •  konkursy czytelnicze (np. „Najaktywniejszy czytelnik”; „Bilet powrotny do Biblioteki”; „Łamańce językowe”, „Konkurs pięknego czytania”)
 • literackich (np. „Opowiem Wam o miłości”; „Książka, która najwięcej mnie nauczyła”)
 • plastycznych (np. „Zareklamuj swoją ulubioną książkę”; „Zakładka do książki”; „Laurka-wiersz dla Mamy”)
 • Zorganizowanie obchodów Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych (Wielki Kiermasz Książek, Bilet powrotny do Biblioteki), Światowego Dnia Pluszowego Misia, Światowego Dnia Książki, Tygodnia Bibliotek
 • uwzględnienie tematyki wpływu czytania na rozwój dzieci w kontaktach    z rodzicami
 •  promocja czytelnictwa wśród przedszkolaków pod hasłem „Poczytaj mi przyjacielu – Cała Polska czyta dzieciom” (starsi uczniowie czytają młodszym)
 •  Podjęcie działania „Bajki poczytajki”, czyli czytanie uczniom dla przyjemności (nauczyciele, starsi uczniowie, rodzice).
 • udział w ogólnopolskiej akcji „Książką połączeni” – wyprawka czytelnicza dla pierwszoklasisty.
 •  Wycieczki promujące czytelnictwo. Biblioteka Publiczna i jej filie.

Rekomendacje dla dyrektora szkoły i rady pedagogicznej:

 1. współpraca z rodzicami w zakresie:
 • zakupu nowości wydawniczych,
 • zakupu nagród dla uczniów,
 • wdrażania rodziców do czytania dzieciom oraz wdrażania dzieci do samodzielnego czytania,
 • współorganizowania wydarzeń promujących czytelnictwo
 • zgromadzenie przez Dyrektora funduszy na nagrody,
 • regularne umieszczanie na stronie internetowej szkoły artykułów i zdjęć na temat działań promujących czytelnictwo.