Telefony pomocowe

W prawym panelu, jak również w zakładce dla ucznia pojawiły się numery telefonów zaufania dla osób w trudnej sytuacji.