#rozowaskrzyneczka 🩷

Od dziś w naszej szkole możecie znaleźć 2 różowe skrzyneczki wypełnione środkami higienicznymi potrzebnymi dziewczętom każdego miesiąca. Na skrzyneczkach widoczna jest również naklejka z telefonem zaufania dla dzieci i młodzieży – 116 111. Aby skrzyneczka spełniała swoje zadanie, musi być zawsze pełna, dlatego zwracamy się do rodziców i sponsorów o zakup środków higieny dla małych kobietek z naszej szkolnej społeczności. Zbiórka będzie ciągła, a rzeczy na zbiórkę można zostawiać w gabinecie wicedyrektorów u pani Alicji Rogowicz oraz w sali A7 u pani Magdy Tracewskiej.

Rekolekcje

Przedstawiamy harmonogram dni: środa, czwartek, piątek.

Środa:

klasy 1 – 3 – lekcje bez zmian.

klasy 4 – 8 – lekcje do 12.00

Czwartek i piątek:

klasy 1 – 4 – rekolekcje o godzinie 9.00

klasy 5 – 8 – rekolekcje o godzinie 10.30

Dzieci z Łężycy jadą prosto do Kościoła.

Dzieci, które nie chodzą na religię, przychodzą w tych dniach do szkoły i mają zajęcia z nauczycielami, którzy nie mają wychowawstwa.