Jazda na kartę rowerową

Uczniów, którzy zdali część teoretyczną egzaminu na kartę rowerową zapraszamy na zaliczenie jazdy.

Termin podstawowy: środa 22 maja od godz. 14.10 na placu asfaltowym przed szkołą

Termin poprawkowy: wtorek 28 maja od 12.15 bezpośrednio po lekcjach (proszę dzień wcześniej zgłosić się z zamiarem poprawki do p. M. Mizery

Sprawdzane będą: technika jazdy, wykonywanie i sygnalizowanie manewrów, bezpieczeństwo w ruchu.

Szkoła zapewni rower do jazdy.

Proszę zabrać arkusze zaliczeń. Po zdaniu egzaminu do arkuszy należy dołączyć podpisane zdjęcie i złożyć dokumenty u nauczyciela techniki.