Zespół Edukacyjny nr 6

Informujemy, że w dniu 8 lipca 2022 r. będą wydawane uczniom klas 8 zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty w sekretariacie szkoły w godzinach 8.00 - 14.00.

Zaświadczenia będą wydawane osobiście uczniom na podstawie legitymacji szkolnej lub ich rodzicom za okazaniem dokumentu tożsamości.

Szkoła Podstawowa nr 26 z Oddziałami Integracyjnymi
im. Jana Brzechwy w Zielonej Górze

Dojedź do Nas

„Verba docent exempla tra hunt”
(słowa uczą, przykłady pociągają)
„Non scholae, sed vitea discimus”
(uczymy się nie dla szkoły, ale dla życia)
Go to top