Zespół Edukacyjny nr 6

ROK SZKOLNY 2022/2023

Zajęcia dodatkowe pozalekcyjne dla klas  0 – III

Dzień tygodnia

Godzina

Rodzaj zajęć pozalekcyjnych

Prowadzący

Uwagi

poniedziałek

 

 

 

 

 

PŁATNE

7.55 – 8.25

7.30 – 9.10

13.05 - 14.05

14.05 – 15.05

15.00 – 16.00

14.55 - 15.55

15:15 - 16:15

Konsultacje  z uczniami i rodzicami kl Ie

Zajęcia SKS – piłka nożna klasy III

Konsultacje  z uczniami i rodzicami

Konsultacje  z uczniami i rodzicami Konsultacje  z uczniami i rodzicami

Konsultacje  z uczniami i rodzicami kl. Ib

Hip – Hop

I. Foryś

S. Gąsior

M. Kacprzak

J. Chmielewska

M.Józwiak-Brudzińska

M. Kacprzak

STREET DANCE

 

 

 

 

 

zapisy tel. 664091237

wtorek

 

 

 

 

 

PŁATNE

12.15 -13.00

14.05 – 15.05

14.00 – 15.00

 

14.00 – 15.00

15.00 – 16.00

15.00 - 16.30

15.00-16.30

 

Język polski dla dzieci z UKRAINY

Konsultacje  z uczniami i rodzicami kl IIc Konsultacje  z uczniami i rodzicami kl Ic

 

Konsultacje  z uczniami i rodzicami kl Ia

Konsultacje  z uczniami i rodzicami kl II b

Rock and Roll Akrobatyczny

Mini koszykówka

 

 

A.Kowalczyk

A.   Czajkowska

J. Romankiewicz-Bajon

A. Drożdż

R.Kisła

A. Miadzielec

A.Welc, G.Taberski

 

 

 

 

 

 

 

zapisy tel. 726557773

Środa

 

 

 

 

 

PŁATNE

 

07.25 – 8.25

07.55 – 08.25

07.55 – 08.25

9.20 - 11.00

10.15 – 11.00

14.00 – 15.00

14.00 – 15.00

15:15-16:15

 

Konsultacje  z uczniami i rodzicami Ię ,IIId Konsultacje  z uczniami i rodzicami

Konsultacje  z uczniami i rodzicami kl Id

Zajęcia wyrównawcze kl.III b

Język polski dla dzieci z UKRAINY

Konsultacje z uczniami i rodzicami kl IIIb

Konsultacje  z uczniami i rodzicami kl. IId

Hip - Hop

 

U. Sobczak

I. Foryś

A.Kowalczyk

E. Kwarto

Alina Kowalczyk

B. Mauduk

M. Olszewska

STREET DANCE

 

 

 

 

 

 

 

zapisy tel. 664091237

 

 

czwartek

 

PŁATNE

07.30 – 08.15

07.55 – 08.25

15.00 – 16.30

15.00 – 16.30

16.00 – 17.00

 

Zajęcia wyrównawcze

Konsultacje  z uczniami i rodzicami kl Id

Mini Koszykówka

Rock’n’Roll Akrobatyczny

ZKS Karate

U. Sobczak

A.Kowalczyk

A. Welc, G.Taberski

Anna Miadzielec

ZKS Kyokushin

 

 

 

 

zapisy tel. 726557773

 

piątek

 

 

 

 

 

 

W szkole działa WOLONTARIAT

(p. Monika Augustyniak, p. Aneta Radziemska, p. Anna Nowak, p.)

UWAGA !

OFERTA BĘDZIE SYSTEMATYCZNIE UZUPEŁNIANIA I WZBOGACANA. 

PROSZĘ TU ZAGLĄDAĆ !!!

 Zajęcia dodatkowe pozalekcyjne dla klas  IV – VIII

Dzień tygodnia

Godzina

Rodzaj zajęć pozalekcyjnych

Prowadzący

Uwagi

poniedziałek

 

 

 

 

 

 

PŁATNE

07.30 -8.30 15.00 – 16.00

14.00 – 15.00

14.00 – 15.00

15.00 - 15.45

15.30 – 16.30

14.05 – 15.05

15.00 – 16.00

15.00 – 16.00

15.00 – 16.00

16.15 - 17.15

16.45 - 18.00

 

 

 

Konsultacje  z uczniami i rodzicami

Konsultacje  z uczniami i rodzicami

Zajęcia SKS - lekkoatletyka

Konsultacje  z uczniami i rodzicami

Kółko dziennikarskie

Konsultacje  z uczniami i rodzicami

Konsultacje  z uczniami i rodzicami

Konsultacje  z uczniami i rodzicami

Konsultacje  z uczniami i rodzicami Konsultacje  z uczniami i rodzicami

Studio piosenki estradowej

ZKS KARATE

A. Bednarz

A. Bednarz

R. Wierczyńska

E. Brzezińska

A. Nowak

W. Towpik

A. Rogowicz

D. Ginter

K. Wujda

D. Dudziak

ZKS Kyokushin

 

 

 

 

 

 

 

Zapisy u sensei przed zajęciami

wtorek

 

 

 

PŁATNE

14.05 – 14.35

15.00 – 16.30

14.00 – 15.00

15.00 - 16.30

15.00 – 16.30

15.00 – 16.00

14.00 – 15.00

14.00 – 15.00

15.00 – 16.00

 

 

Terapia ręki

Zajęcia jeździeckie ZKJ „Lotnisko”

Konsultacje  z uczniami i rodzicami

Rock and Roll Akrobatyczny

Mini Koszykówka

Konsultacje  z uczniami i rodzicami

Konsultacje  z uczniami i rodzicami

Konsultacje  z uczniami i rodzicami

Konsultacje  z uczniami i rodzicami

 

Aneta Radziemska

Przemysław Grabiec

Anna Fidali

Mega Dance

A.Welc,  G. Taberski

E. Jachimowicz

M. Tracewska

J. Waśkiewicz

E. Brzezińska

 

 

 

 

środa

 

 

 

 

PŁATNE

14.05 – 15.05

14.05 – 15.05

14.05 – 15.05

14.00 – 15.00

15.00 – 16.30

15:15 - 16:15

16.30 – 17.45

Konsultacje  z uczniami i rodzicami

Konsultacje  z uczniami i rodzicami Konsultacje  z uczniami i rodzicami

Konsultacje  z uczniami i rodzicami

Zajęcia jeździeckie ZKJ „Lotnisko”

HIP – HOP

KARATE

Patrycja Bąk

Sławomir Wejchert

A.  Nowicka

M.Wróbel

Przemysław Grabiec

STREET DANCE

ZKS Kyokushin

 

 

 

 

       zapisy tel. 664091237

 

 

czwartek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PŁATNE

7.30 – 8.30

 

7.30 – 9.10

13.15 – 14.00

14.00 - 14.45

14.45 – 15.45

14.10 – 15.10

14.55 – 15.55

14.10 – 15.10

14.55 – 15.55

14.55 – 15.55

15.00 – 16.00

15.00 – 16.30

15.00 – 16.30

15.00 - 16.00

Konsultacje logopedyczne z uczniami i rodzicami

Zajęcia SKS – piłka nożna kl. IV-VI

Kółko fotograficzne gr. I

Kółko fotograficzne gr. II

Konsultacje  z uczniami i rodzicami

Konsultacje  z uczniami i rodzicami

Konsultacje  z uczniami i rodzicami

Konsultacje  z uczniami i rodzicami

Konsultacje  z uczniami i rodzicami

Konsultacje  z uczniami i rodzicami

Konsultacje  z uczniami i rodzicami

Rock’n’Roll Akrobatyczny

Mini Koszykówka

Konsultacje  z uczniami i rodzicami

 

Sylwia Jutrzenka

 

S. Gąsior

Marek Mizera

Marek Mizera

Marek Mizera

Jolanta Sus

Paweł Suszyński

M. Boniakowska

M.Mirkowska-Górska

Radosław Górski

Katarzyna Kulawinek

Anna Miadzielec

A.Welc,  G. Taberski

A. Brukszta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zapisy tel. 726557773

piątek

 

 

 

 

 

14.05 – 15.05

14.05 – 15.05

14.10 – 15.10

15.25 – 16.25

16.25 – 17.25

Konsultacje  z uczniami i rodzicami Konsultacje  z uczniami i rodzicami

Kółko biblijne

Zajęcia Gitarowe

Konsultacje  z uczniami i rodzicami

 

A.  Krakowiak

M. Tajsner

M. Boniakowska

Dariusz Dudziak

Dariusz Dudziak

 

 

 

 

 

Szkoła Podstawowa nr 26 z Oddziałami Integracyjnymi
im. Jana Brzechwy w Zielonej Górze

Dojedź do Nas

„Verba docent exempla tra hunt”
(słowa uczą, przykłady pociągają)
„Non scholae, sed vitea discimus”
(uczymy się nie dla szkoły, ale dla życia)
Początek strony