Zespół Edukacyjny nr 6

Kalendarz roku szkolnego 2021/2022

1 września 2021 r. – rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych:

 • 15 październik 2021
 • 12 listopad 2021
 • 17 czerwca 2021
 • 07 stycznia 2022 r.
 • 02 maja 2022 r.
 • 17 czerwca 2022 r.

23 – 31 grudnia 2021 r. – zimowa przerwa świąteczna.

Ferie zimowe

 • 1730 stycznia 2022 r. – województwa: kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie, świętokrzyskie, wielkopolskie;

14 kwietnia  – 19 kwietnia 2022 r. – wiosenna przerwa świąteczna.

Egzaminy ósmoklasisty:

 • 24 maja 2022 r.
 • 25 maja 2022 r.
 • 26 maja 2022 r,

24 czerwca 2022 r. – zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

25 czerwca – 31 sierpnia 2022 r. – ferie letnie.

 

Rada Rodziców

Wpłaty dobrowolne na Radę Rodziców:

 1. Na konto Rady Rodziców  PKO BP 26 1020 5402 0000 0002 0142 4910
 2. U wychowawców klas
 3. W sekretariacie szkoły.

Serdecznie zachęcamy do wpłat.

Szkoła Podstawowa nr 26 z Oddziałami Integracyjnymi
im. Jana Brzechwy w Zielonej Górze

Dojedź do Nas

„Verba docent exempla tra hunt”
(słowa uczą, przykłady pociągają)
„Non scholae, sed vitea discimus”
(uczymy się nie dla szkoły, ale dla życia)
Początek strony