Zespół Edukacyjny nr 6

Wpłaty dobrowolne na Radę Rodziców:

  1. Na konto Rady Rodziców  PKO BP 26 1020 5402 0000 0002 0142 4910
  2. U wychowawców klas
  3. W sekretariacie szkoły.

Serdecznie zachęcamy do wpłat.

Rada Rodziców

Wpłaty dobrowolne na Radę Rodziców:

  1. Na konto Rady Rodziców  PKO BP 26 1020 5402 0000 0002 0142 4910
  2. U wychowawców klas
  3. W sekretariacie szkoły.

Serdecznie zachęcamy do wpłat.

Szkoła Podstawowa nr 26 z Oddziałami Integracyjnymi
im. Jana Brzechwy w Zielonej Górze

Dojedź do Nas

„Verba docent exempla tra hunt”
(słowa uczą, przykłady pociągają)
„Non scholae, sed vitea discimus”
(uczymy się nie dla szkoły, ale dla życia)
Początek strony