Zespół Edukacyjny nr 6

Projekt „Na przerwie razem” jest autorskim programem Biura Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze. Głównym jego celem jest zmniejszenie zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży, poprzez wsparcie szkoły w budowaniu jej pozytywnego klimatu.

Pozytywny klimat szkoły jest niezwykle istotny, ponieważ wpływa i wiąże się z rzadszym występowaniem, mniejszym nasileniem lub późniejszym rozpoczynaniem takich zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży jak używanie substancji psychoaktywnych, przemoc, wykroczenia i przestępstwa, zaburzenia zachowania, wagary, ryzykowne zachowania seksualne.

W ramach projektu szkoły otrzymały:

  • wielkoformatowe kolorowe naklejki podłogowe do gier i zabaw rówieśniczych, którymi zostały wyklejone korytarze szkolne (szkoły

podstawowe)

  • naklejki ścienne i schodowe – zawierają hasła, które motywują i wspierają uczniów, • duże i małe kolorowe pufy- ułatwiają uczniom interakcje z rówieśnikami, • kartonowe stojaki z ulotkami- zawierają informacje o miejscach pomocy i profilaktycznego wsparcia.

Projekt „Na przerwie razem” został sfinansowany ze środków Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Mieście Zielona Góra.

Szkoła Podstawowa nr 26 z Oddziałami Integracyjnymi
im. Jana Brzechwy w Zielonej Górze

Dojedź do Nas

„Verba docent exempla tra hunt”
(słowa uczą, przykłady pociągają)
„Non scholae, sed vitea discimus”
(uczymy się nie dla szkoły, ale dla życia)
Go to top