8 klasy – rekrutacja do szkół ponadpodstawowych

Dla ucznia-info

UCZEŃ 8 KLASY

Terminy rekrutacji do szkół ponadpodstawowych  na rok szkolny 2020/2021

Wytyczne przygotowanie egzaminów

Centralna Komisja Egzaminacyjna, Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Główny Inspektorat Sanitarny przygotowały wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminów zewnętrznych: ósmoklasisty, gimnazjalnego, maturalnego, potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz zawodowego w 2020 r.

wytyczne – pdf

STRONA CENTRALNEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ:

https://cke.gov.pl/