8 klasy – rekrutacja do szkół ponadpodstawowych

Dla ucznia-info

Prezentacja dotycząca systemu szkolnictwa ponadpodstawowego

DLA UCZNIA 8 KLASY:

Strona naboru Zielona Góra:

https://www.zielona-gora.pl/PL/1361/8941/Nabor_do_szkol_ponadpodstawowych_na_rok_szkolny_2024_2025

PORADNIK ABSOLWENTA:

PUNKTY DO REKRUTACJI:

WNIOSEK NABORU:

Wytyczne przygotowanie egzaminów

Centralna Komisja Egzaminacyjna, Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Główny Inspektorat Sanitarny przygotowały wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminów zewnętrznych: ósmoklasisty, gimnazjalnego, maturalnego, potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz zawodowego w 2020 r.

wytyczne – pdf

STRONA CENTRALNEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ:

https://cke.gov.pl/