Konsultacje, zajęcia dodatkowe, koła zainteresowań

Konsultacje, zajęcia dodatkowe w Zespole Edukacyjnym nr 6

ROK SZKOLNY 2023/2024

Kółka zainteresowań

Kółko regionalno-dziennikarskie „KOŁO PIÓRA”

wtorek godz.15.00 

mgr Ewa Brzezińska, s.C3

Kółko gitarowe

wtorek godz. 15.00 – 16.00

mgr Dariusz Dudziak

sala C2

Kółko fotograficzne „FOTO-SZOPY”

Poniedziałek: godz.14.10 – 14.55

Piątek: godz.14.05 – 14.45

mgr Marek Mizera, s.A4

Kółko biblijne

poniedziałek godz. 15:05 – 16.05

mgr Marta Boniakowska s. C1

SKS piłka nożna

Czwartek: godz. 07.30 – 8.15

piątek godz.13.15 – 14.05

mgr Stanisław Gąsior

sala gimnastyczna

Wolontariat

mgr Anna Nowak

mgr Agnieszka Piątek

mgr Agnieszka Poźniak

SMOK – koszykówka

wtorek, czwartek

godz. 15:00 – 16:30

mgr Agnieszka Welc

mgr Grzegorz Taberski

sala gimnastyczna

POZOSTAŁE:

Uwaga zmiana w stosunku do zdjęć w 2 semestrze

Konsultacje J. Romankiewicz-Bajon poniedziałek i czwartek 7:50-8:15.

Konsultacje p. W Towpik w czwartki od 14.05

Konsultacje z biologii i przyrody w drugim półroczu : wtorek 15.00 – 16.00