Zespół Edukacyjny nr 6

Świetlica szkolna

Aktualności Świetlica

Ramowy plan dnia

6:45 – 10:30 Zajęcia wg zainteresowań dzieci, rozmowy indywidualne, gry planszowe i stolikowe, śniadanie.

10:30 – 11:30 Uzupełnianie dokumentacji nauczyciela.

11:30 – 12:30 Zajęcia dowolne przy stolikach. Opieka nad dziećmi w stołówce podczas obiadu. Odrabianie zadań domowych – wg potrzeby.

12:30 – 13:30 Zajęcia plastyczne, spacery, wycieczki, zabawy ruchowe. Odrabianie zadań domowych – wg potrzeby. Odjazd autobusu.

13:30 – 14:30 Zajęcia plastyczno – techniczne, oglądanie bajek, odrabianie zadań domowych – wg potrzeby. Odjazd autobusu.

14:30 – 15:30 Zabawy konstrukcyjne, zajęcia w kącikach zainteresowań, zabawy ruchowe na placu zabaw i w sali gimnastycznej. Odjazd autobusu.

15:30 – 16:30 Odjazd autobusu, gry stolikowe i planszowe, zabawy na dywanie, rysowanie, kontakty z rodzicami, zabawy indywidualne. Porządkowanie świetlicy.

Kadra

Wychowawcy:

mgr Ada Jendraszak – Kondras

mgr Katarzyna Hadrych

mgr Anna Nowak

mgr Agnieszka Poźniak

mgr Monika Miąsik

mgr Iwona Charczuk

mgr Weronika Michałowska

mgr Agnieszka Piątek

mgr Daryna Danylenko

mgr Katarzyna Gawryszak

mgr Alicja Kubala

Szkoła Podstawowa nr 26 z Oddziałami Integracyjnymi
im. Jana Brzechwy w Zielonej Górze

Dojedź do Nas

„Verba docent exempla tra hunt”
(słowa uczą, przykłady pociągają)
„Non scholae, sed vitea discimus”
(uczymy się nie dla szkoły, ale dla życia)
Go to top