NABÓR

W zakładkach strony informacje o naborze do:

Szkoły Podstawowej
nr 26

Przedszkola nr 45

Rekrutacja do publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2022/2023 zostanie uruchomiona 6 kwietnia 2022 roku.

Rekrutacja do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2022/2023 zostanie uruchomiona 7 marca 2022 r.