Lubuska szkoła europejska

ZE6 Lubuskim Liderem Europejskim …

Miło nam poinformować, iż Zespół Edukacyjny Nr 6 w Zielonej Górze zajął I miejsce w konkursie pt. „Lubuska Szkoła Europejska”w kategorii „Szkoła Gimnazjalna”.

Konkurs pt. „Lubuska Szkoła Europejska” ma na celu promocje najbardziej europejskich szkół z województwa lubuskiego, które wyróżniły się aktywnością w realizacji projektów z wykorzystaniem środków Unii Europejskiej. …
Szkoła uczestniczyła w 12 projektach współfinansowanych ze środków unijnych.

Nagrody: Certyfikaty „Lubuska Szkoła Europejska”, Statuetki, Tablice informujące o przyznanym tytule oraz grant w wysokości 10 tys. zł na przeprowadzenie lekcji obywatelskiej.

http://lubuskie.pl/news/25353/806/Poznalismy-lubuskich-liderow-europejskich/d,news-bootstrap/?fbclid=IwAR38HFclWYKaCXgMDoVcOJ9f78XUJVLtWExbEVW4FBQkokI6iHxWUKVC0oY