Sztandar szkoły

Sztandar szkoły

Sztandar Publicznej Szkoły Podstawowej

im. Jana Brzechwy w Przylepie