Zespół Edukacyjny nr 6

 • OBCHODY W ŁĘŻYCY 2022

  Podczas obchodów w dniu 02.10.2022 r. w Łężycy, jak zawsze mogliśmy wysłuchać bardzo mądrych słów ks. Tadeusza Isakowicza - Zaleskiego…

 • OBCHODY W ŁĘŻYCY 2021

  W niedzielę 03.10. 2021 r. odbyły się już po raz 13 uroczystości ku czci pomordowanych Polaków na Kresach Wschodnich. W…

 • Wzruszająca uroczystość

  Za nami wzruszająca uroczystość w Łężycy. Dnia 4 października br. odbyły się coroczne uroczystości ku czci pomordowanych Polaków na Kresach…

 • Szkoła Pamięta

  Akcja MEN "Szkoła Pamięta" została ochoczo podchwycona przez uczniów i nauczycieli, którzy chcą pamiętać o tych co odeszli, zwłaszcza w…

 • Obchody w Łężycy 2020

  11 lipca 2020 r. odbyły się w Zielonej Górze- Łężycy obchody Narodowego Dnia Pamięci Ofiar Ludobójstwa. Zespół Edukacyjny nr 6…

 • Obchody w Łężycy 2019

  Dnia 06.10.2019 r. miały miejsce 10 już obchody ku czci pomordowanych Polaków na Kresach Wschodnich w ramach zorganizowanych akcji przez…

Nasza szkoła jest, jak dotąd, jedyną w Polsce, która przyjęła honorowy patronat nad pomnikiem- mauzoleum poświęconym pomordowanym Polakom na Kresach Wschodnich w czasie II Wojny Światowej a stało się to podczas uroczystych obchodów 18.10.2014 roku.  Odtąd  sympatyzuje i wspiera działania Stowarzyszenia „Nasza Łężyca”, które  było inicjatorem budowy łężyckiego pomnika. Od 2018 r. podjęta została także współpraca ze Stowarzyszeniem „Pamięć Polskich Kresów”, którego prezesem jest p. Czesław Laska.

Co roku odbywają się uroczyste obchody pod łężyckim pomnikiem- mauzoleum, w których biorą udział uczniowie, nauczyciele i dyrekcja szkoły.

W 2015 r. szkoła pomagała przy otwarciu  wystaw: "Wołyń 1943. Wołają zza grobów, których nie ma" i "Niedokończone msze wołyńskie", przez prof. Leszka Jazownika i p. Jacka Pawlaka z Urzędu Marszałkowskiego rozpoczęło spotkanie Kresowian. Gościem honorowym obchodów był  ks. Tadeusz Isakowicz- Zaleski, który koncelebrował mszę św. i wygłosił kazanie oraz wziął udział w uroczystości odsłonięcia tablicy ku czci pomordowanych Ormian.

Szkoła podjęła się nie tylko opieki nad pomnikiem w Łężycy, ale też  dokłada starań, by łężycki obelisk nie był „anonimowym kamieniem”  w świadomości jej uczniów. Dlatego zorganizowano w szkole pokaz filmu pt.: „Prawo do prawdy”, opowiadającego o tragicznych losach byłych mieszkańców miejscowości Gniłowody (obecnie potomkowie ich żyją w Łężycy), z wcześniejszą prelekcją przygotowującą do odbioru trudnego dla młodych ludzi filmu.

W 19.05.2016 r. szkoła zorganizowała konferencję naukową „Konflikty polsko- ukraińskie na Kresach Wschodnich w latach1939-1947”, gdzie gośćmi byli: ks. Tadeusz Isakowicz – Zalewski, dr Lucyna Kulińska, Piotr Szelągowski, pisarz Stanisław Srokowski, prof. Czesław Osękowski.

Zainteresowanie wśród uczniów spowodowało także kolejne działanie: wyjazdy na ekspozycje wystawowe w Łężycy dla uczniów naszej szkoły.

Dlatego też uczniowie naszej szkoły podjęli się realizacji projektu uczniowskiego, poświęconego wydarzeniom ludobójstwa na terenie województw tarnopolskiego, stanisławowskiego i lwowskiego II Rzeczypospolitej podczas okupacji wojskowej tych ziem przez III Rzeszę i ZSRR w latach 1943-1945. Zbrodni na Polakach dokonywały oddziały UPA, politycznie podporządkowane OUN-B, a następnie UHWR, pod naczelnym dowództwem Romana Szuchewycza, a także oddziały SKW, Służby Bezpieczeństwa OUN-B i ukraińska ludność cywilna. Ideologicznym przywódcą OUN- B był zaś Stepan Bandera.

Taki patronat zobowiązuje- bo to zaszczyt i obowiązek krzewienia wiedzy o tych, którzy sami już mówić nie mogą...  Ten cel przyświecał grupie projektowej uczniów  pod kierunkiem p. Ewy Brzezińskiej, by jako temat projektu uczniowskiego wybrać tematykę tragicznych losów Polaków na Kresach Wschodnich. Założeniem i celem projektu jest dokumentowanie samodzielnego dochodzenia do prawdy historycznej przez uczniów, która ciągle nie może się przebić do zbiorowej świadomości.

Kolejny raz szkoła zorganizowała dn. 8.10 2018 r. Ogólnopolską Konferencję Naukową „Świat Kresów Wschodnich II Rzeczpospolitej w literaturze, sztuce i przekazach historycznych”, tym razem w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. C.K. Norwida w Zielonej Górze.

Od 2016 r współprowadzącą uroczystości w Łężycy była Ewa Brzezińska nauczycielka historii z Zespołu Edukacyjnego nr 6 w Zielonej Górze. W 2019 r. uroczystości te prowadził Przemysław Grabiec -dyrektor  Zespołu Edukacyjnego nr 6 w Zielonej Górze.

Od 11 lipca 2016 r przy pomniku w Łężycy odbywają się obchody Narodowego Dnia Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II RP, święta państwowego nawiązującego do „krwawej niedzieli” 1943 r. na Wołyniu. W związku z czym 11 lipca 2020 r uroczystości te z ramienia szkoły poprowadziła p. Ewa Brzezińska.

Szkoła Podstawowa nr 26 z Oddziałami Integracyjnymi
im. Jana Brzechwy w Zielonej Górze

Dojedź do Nas

„Verba docent exempla tra hunt”
(słowa uczą, przykłady pociągają)
„Non scholae, sed vitea discimus”
(uczymy się nie dla szkoły, ale dla życia)
Go to top