Zespół Edukacyjny nr 6

PREZYDIUM RADY RODZICÓW W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 26 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYM im. JANA BRZECHWYW ZIELONEJ GÓRZE

PRZEWODNICZĄCY: MIROSŁAW KOWALSKI

Z-CA PRZEWODNICZĄCEGO: BARTŁOMIEJ CZERKUN

SEKRETARZ: EWA BRZESKOT

SKARBNIK: AGATA JURAS

CZŁONKOWIE: MAGDALENA BENEDYK; MAGDALENA DANIELEWICZ, PIOTR BANDOSZ

DANE KONTAKTOWE: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

PLATFORMA FACEBOOK: Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 26 w Przylepie

Konto Rady Rodziców, Nest Bank: 24 1870 1045 2078 1074 5066 0001

Szkoła Podstawowa nr 26 z Oddziałami Integracyjnymi
im. Jana Brzechwy w Zielonej Górze

Dojedź do Nas

„Verba docent exempla tra hunt”
(słowa uczą, przykłady pociągają)
„Non scholae, sed vitea discimus”
(uczymy się nie dla szkoły, ale dla życia)
Go to top