RADA RODZICÓW

PREZYDIUM RADY RODZICÓW W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 26 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYM im. JANA BRZECHWYW ZIELONEJ GÓRZE

PRZEWODNICZĄCY:

MIROSŁAW KOWALSKI

Z-CA PRZEWODNICZĄCEGO:

BARTŁOMIEJ CZERKUN

SEKRETARZ:

EWA BRZESKOT

SKARBNIK:

AGATA JURAS

CZŁONKOWIE:

MAGDALENA BENEDYK,

MAGDALENA DANIELEWICZ,

PIOTR BANDOSZ

ALEKSANDRA KUBKA

DANE KONTAKTOWE: rodzice.sp26@gmail.com

PLATFORMA FACEBOOK: Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 26 w Przylepie

Konto Rady Rodziców:

67 1870 1045 2078 1078 8242 0001