ŚWIETLICA

Kierownik świetlicy:

mgr A. Jendraszak- Kondras

Telefon kontaktowy (świetlica):

517 877 311

Ramowy plan dnia

6:45 – 10:30 Zajęcia wg zainteresowań dzieci, rozmowy indywidualne, gry planszowe i stolikowe, śniadanie.

10:30 – 11:30 Uzupełnianie dokumentacji nauczyciela.

11:30 – 12:30 Zajęcia dowolne przy stolikach. Opieka nad dziećmi w stołówce podczas obiadu. Odrabianie zadań domowych – wg potrzeby.

12:30 – 13:30 Zajęcia plastyczne, spacery, wycieczki, zabawy ruchowe. Odrabianie zadań domowych – wg potrzeby. Odjazd autobusu.

13:30 – 14:30 Zajęcia plastyczno – techniczne, oglądanie bajek, odrabianie zadań domowych – wg potrzeby. Odjazd autobusu.

14:30 – 15:30 Zabawy konstrukcyjne, zajęcia w kącikach zainteresowań, zabawy ruchowe na placu zabaw i w sali gimnastycznej. Odjazd autobusu.

15:30 – 16:30 Odjazd autobusu, gry stolikowe i planszowe, zabawy na dywanie, rysowanie, kontakty z rodzicami, zabawy indywidualne. Porządkowanie świetlicy.