Z życia świetlicy

Międzyszkolny Konkurs Plastyczny „Zielona Góra – Tu jest pięknie!”

Uczennice naszej świetlicy pod opieką p. Ady Jendraszak – Kondras przygotowały wspaniałe prace na konkurs „ Zielona Góra – Tu jest pięknie!” Organizator – Zespół Edukacyjny nr 1 w Zielonej Górze docenił i nagrodził wysiłek i zaangażowanie, które uczennice włożyły w wykonanie swoich prac.

Laureaci:

Pola Kierepa – klasa 2d

Oliwia Hamera – klasa 2d

Nel Szczyglewska – klasa 2d

Amelia Kordek – klasa 2d

Nikola Śliwińska – klasa 1d

Wyróżnieni:

Lilianna Łukasiewicz – klasa 2d

Natalia Patalas – klasa 2 d

Serdecznie gratulujemy!