Dokumenty świetlicy / nabór do świetlicy

12 Czerwca 2023 r. rozpoczynamy nabór do Świetlicy szkolnej na Rok Szkolny 2023/2024!!!

Kartę przyjęcia ucznia do świetlicy, wraz z oświadczeniem o zatrudnieniu oraz formularzami zgód na przetwarzanie danych rodziców/opiekunów i osób upoważnionych do odbioru dziecka należy pobrać w świetlicy szkolnej lub ze strony szkoły (bieżąca zakładka) i dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do 22 czerwca 2023 r.

Wymagane dokumenty do zapoznania się i złożenia wniosku o przyjęcie do świetlicy: