Kadra

Kadra

Kierownik świetlicy:

mgr Ada Jendraszak – Kondras

Wychowawcy:

mgr Katarzyna Hadrych

mgr Anna Nowak

mgr Agnieszka Poźniak

mgr Monika Miąsik

mgr Iwona Charczuk

mgr Weronika Michałowska

mgr Agnieszka Piątek

mgr Daryna Danylenko

mgr Katarzyna Gawryszak

mgr Alicja Kubala