Zebranie rodziców klas pierwszych

Zebranie dla rodziców/opiekunów przyszłych pierwszoklasistów Szkoły Podstawowej nr 26 i Szkoły Filialnej odbędzie się 18.06.2024 r. (wtorek) o godz. 17.00 w budynku Szkoły Podstawowej Nr 26 w Zielonej Górze przy ul. Przylep – 8 Maja 6.

UWAGA!

Dyrektor Zespołu Edukacyjnego nr 6 w Zielonej Górze informuje, że w dniu 23 maja br. o godzinie 12.00 zostaną wywieszone listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do Miejskiego Przedszkola nr 45 w Zielonej Górze, Miejskiego Przedszkola nr 45 – Oddział Przedszkola w Zielonej Górze, Szkoły Podstawowej nr 26 w Zielonej Górze oraz Szkoły Filialnej Szkoły Podstawowej nr 26 w Zielonej Górze na rok szkolny 2024/2025.

Przypominamy, że dziecko zakwalifikowane nie oznacza przyjęte! Warunkiem umieszczenia dziecka na liście przyjętych jest potwierdzenie woli przyjęcia do danego przedszkola / oddziału przedszkolnego / szkoły  w terminie od 23 maja 2024 r. od godz. 12:00 do 27 maja 2024 r.

Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka można dokonać na dwa sposoby:

– elektronicznie logując się do systemu Nabór

– osobiście składając potwierdzenie woli przyjęcia w przedszkolu/szkole.

Brak potwierdzenia woli przyjęcia dziecka w ustalonym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu / szkole.

obraz autorstwa fripik.com

Jazda na kartę rowerową

Uczniów, którzy zdali część teoretyczną egzaminu na kartę rowerową zapraszamy na zaliczenie jazdy.

Termin podstawowy: środa 22 maja od godz. 14.10 na placu asfaltowym przed szkołą

Termin poprawkowy: wtorek 28 maja od 12.15 bezpośrednio po lekcjach (proszę dzień wcześniej zgłosić się z zamiarem poprawki do p. M. Mizery

Sprawdzane będą: technika jazdy, wykonywanie i sygnalizowanie manewrów, bezpieczeństwo w ruchu.

Szkoła zapewni rower do jazdy.

Proszę zabrać arkusze zaliczeń. Po zdaniu egzaminu do arkuszy należy dołączyć podpisane zdjęcie i złożyć dokumenty u nauczyciela techniki.