Zespół Edukacyjny nr 6

UWAGA !!!

Jesteśmy Waszymi koleżankami i kolegami z klasy integracyjnej 3 „e”. Bierzemy udział w plebiscycie

„ POKAŻ KLASĘ”,

który organizuje Gazeta Lubuska. Potrzebny jest nam Wasz głos. Głosujcie na Nas wysyłając

sms-a pod numer 7155 o treści GLM.17

P.S  Będziemy wdzięczni jeżeli namówicie również swoich bliskich na zagłosowanie na Nas!!!

Dziękujemy, klasa 3 „e”

Nabór 2017/2018

Aktualności

 

Informacje ogólne całego zespołu.

Jednostki w ZE nr 6

 
  • Gimnazjum nr 14
  • Szkoła Podstawowa nr 26
  • Przedszkole nr 45

Każdy człowiek ma w sobie wielkie możliwości, musi je tylko odkryć

Kartezjusz

Najważniejsze dla nas jest odkrywanie możliwości każdego ucznia i właściwe przygotowanie go do funkcjonowania we współczesnym świecie.

Odkrywa i rozwija możliwości każdego młodego człowieka oraz inspiruje uczniów do działań twórczych i własnego rozwoju.

Przygotowuje do życia i prawidłowego funkcjonowania młodego człowieka w świecie i społeczeństwie.

Kreuje postawy patriotyczne, wychowuje w duchu demokracji.

Promuje model zdrowego stylu życia.

Zapewnia bezpieczeństwo i przyjazne warunki do nauki, poprzez wprowadzanie zrozumiałych zasad, norm i reguł współżycia społecznego w szkole oraz ich konsekwentne przestrzeganie i egzekwowanie.

Współpracuje z rodzicami w procesie rozwoju dziecka.

Zespół Edukacyjny nr 6 w Zielonej Górze

Dojedź do Nas

„Verba docent exempla tra hunt”
(słowa uczą, przykłady pociągają)
„Non scholae, sed vitea discimus”
(uczymy się nie dla szkoły, ale dla życia)
Początek strony