SMOK- młode asy parkietu

Dla ucznia-info

SMOK – MŁODE ASY PARKIETÓW

Szkolne Młodzieżowe Ośrodki Koszykówki to program finansowany przez Polski Związek Koszykówki ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki, który ze swej strony pokrywa koszty wynagrodzenia trenerów i zakupy specjalistycznego sprzętu potrzebnego do uprawiania tej dyscypliny sportowej, natomiast Miasto Zielona Góra zapewnia sale sportowe do prowadzenia zajęć. Zajęcia realizowane są w Zespole Szkół Mistrzostwa Sportowego oraz w Zespole Edukacyjnym nr 6 w Przylepie.

Głównym i nadrzędnym celem programu jest popularyzacja koszykówki i zwiększenie liczby dzieci i młodzieży uprawiających tę dyscyplinę sportu.

Szkolny Młodzieżowy Ośrodek Koszykówki