STOŁÓWKA

Bieżący jadłospis:

Zasady korzystania z posiłków Zespole Edukacyjnym Nr 6 w Zielonej Górze

Koszt Obiadów w m-cu grudniu:

Kl. I –VIII  15 dni x 5,40 = 81,00

wpłata do 10.12.2023r. na konto:

41 10205402 0000 0502 0112 0591

Zapisu dokonuje się w Biurze Kierownika Gospodarczego na podstawie przedstawionego dowodu wpłaty.

Warunkiem niezbędnym przy zapisie dziecka jest uregulowanie ewentualnych zaległości.

Rodzic sam zgłasza nieobecność dziecka na obiadach najpóźniej w danym dniu do godz. 9.00 w Biurze Kierownika Gospodarczego  bądź pod numerem tel. 68-321 16 76, kom. 502 070 743

Z odliczenia za zgłoszone nieobecności można skorzystać przy wpłacie za miesiąc następny.

Lista na następny miesiąc tworzona jest z urzędu dla wszystkich poprzednio korzystających z obiadów uczniówW przypadku rezygnacji z obiadów rodzic jest zobowiązany poinformować o tym fakcie tylko i wyłącznie w Biurze Kierownika Gospodarczego bądź pod numerem  tel.                         68-321 16 76 najpóźniej do dnia 1 danego miesiąca do godz. 9.00.

Rodzic dokonując zapisu dziecka na obiady zobowiązuje się do uiszczania opłat za następne miesiące do 10-go dnia następnego miesiąca.

Nr konta:  ZE 6 Zielona Góra: 41 10205402 0000 0502 0112 0591