STOŁÓWKA

NOWY DOKUMENT:

Informujemy, iż od dnia 01.01.2024r. stawka za wyżywienie nie ulega zmianie.
Wszystkie osoby, które będą miały zaległość w opłatach za obiady, nie będą mogły korzystać z wyżywienia do czasu uregulowania należności.

Bieżący jadłospis:

Zasady korzystania z posiłków Zespole Edukacyjnym Nr 6 w Zielonej Górze

Koszt Obiadów w m-cu czerwcu:

Kl. I –VIII       14 dni x 5,40 = 75,60

wpłata do 26.05.2024r. na konto:

41 10205402 0000 0502 0112 0591

Ważne informacje:

1. Chęć rozpoczęcia korzystania z obiadów od początku roku szkolnego lub w jego trakcie należy zadeklarować u intendenta ( deklaracja).

2. O rezygnacji z jedzenia obiadów należy pisemnie poinformować intendenta na co najmniej dzień wcześniej lub niezwłocznie (rezygnacja).

3. Wpłaty za obiady dokonywane są przelewem z góry do 26 dnia poprzedzającego następny miesiąc (np. za miesiąc marzec do 26 lutego ) na numer konta:

41 1020 5402 0000 0502 0112 0591

w tytule przelewu: „wpłata za obiady, imię i nazwisko ucznia, klasa”

4. W przypadku rodzeństwa każda wpłata powinna być uiszczona osobno!!!

Nieobecność dziecka należy zgłosić w danym dniu do godziny 9:00

  • Telefonicznie/SMS-em na numer 502 070 743 lub (68) 321 16 76 (biuro)

  • Przez zakładkę frekwencja → zgłaszanie nieobecności na posiłku w dzienniku elektronicznym Vulcan