Na przerwie razem

Dla ucznia-info

Na przerwie razem

Projekt „Na przerwie razem” jest autorskim programem Biura Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze. Głównym jego celem jest zmniejszenie zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży, poprzez wsparcie szkoły w budowaniu jej pozytywnego klimatu.

Pozytywny klimat szkoły jest niezwykle istotny, ponieważ wpływa i wiąże się z rzadszym występowaniem, mniejszym nasileniem lub późniejszym rozpoczynaniem takich zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży jak używanie substancji psychoaktywnych, przemoc, wykroczenia i przestępstwa, zaburzenia zachowania, wagary, ryzykowne zachowania seksualne.

W ramach projektu szkoły otrzymały:

  • wielkoformatowe kolorowe naklejki podłogowe do gier i zabaw rówieśniczych, którymi zostały wyklejone korytarze szkolne (szkoły

podstawowe)

  • naklejki ścienne i schodowe – zawierają hasła, które motywują i wspierają uczniów, • duże i małe kolorowe pufy- ułatwiają uczniom interakcje z rówieśnikami, • kartonowe stojaki z ulotkami- zawierają informacje o miejscach pomocy i profilaktycznego wsparcia.

Projekt „Na przerwie razem” został sfinansowany ze środków Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Mieście Zielona Góra.

na-przerwie-razem_01
na-przerwie-razem_02
na-przerwie-razem_03
na-przerwie-razem_04
na-przerwie-razem_05
na-przerwie-razem_06
na-przerwie-razem_07
na-przerwie-razem_08
na-przerwie-razem_09
na-przerwie-razem_10
na-przerwie-razem_11
na-przerwie-razem_12
na-przerwie-razem_13
na-przerwie-razem_14
na-przerwie-razem_15
na-przerwie-razem_16
na-przerwie-razem_17
na-przerwie-razem_18
na-przerwie-razem_19
na-przerwie-razem_20
na-przerwie-razem_21