Godzina dla młodych głów

W tym roku szkolnym nasza szkoła bierze udział w programie profilaktycznym „Godzina dla młodych głów”.

W ramach programu odbędzie się 8 zajęć , w czasie których uczniowie będą poznawać emocje, uczyć się je rozpoznawać, radzić sobie z nimi i w razie potrzeby szukać pomocy. Koordynatorem programu jest szkolna psycholog p. Ewa Kowalska.